به زودی

   

cache/resized/6c6d5558a7efff7d8890f16cff191d3f.jpg
برای دریافت فایل ارائه کارگاه‌های آموزشی دومین کنفرانس بین المللی برند می توانید از طیق لینک‌های زیر اقدام نمائید: ۱-مدیریت یکپارچه برند ...
cache/resized/313ecc872bfd152a8152afc4c9cfe708.jpg
برنامه زمانبندی کنفرانس اعلام شد. برای دریافت برنامه روی لینک زیر کلیک نمایید:  
cache/resized/30b45c293bb2a6b3d84d840420f934ed.jpg
به گزارش دبیرخانه دومین کنفرانس استراتژی برند با توجه به تغییر برنامه کنفرانس ،افتتاحیه به سی دی ماه (۹۴/۱۰/۳۰) موکول شد، منتظر اخبار جدید دبیر خانه باشید

اخبار کمیته علمی کنفرانس

cache/resized/29953ec4959c1c71009561d95f4cda29.jpg
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر مجتبی پور سلیمی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
cache/resized/54f49b4938d480fdb6464c29124c3ea4.jpg
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر سعید میرزا محمدی ععضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
cache/resized/6b7c9e05cc5a34a1270d4e3b0d23e5b6.jpg
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر رضا خاشعی عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
cache/resized/1621f4e659824df5cf4b18c91bc299d6.jpg
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر معصومه حسین زاده شهری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
cache/resized/e4b51dbdf8c3efbba4be6863714693d0.jpg
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر سامان شیخ اسماعیلی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
cache/resized/acb0be0bda3a22f221630f84d0ae8501.jpg
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر علیرضا مهنام مدرس دانشگاه آزاد اسلامی به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
cache/resized/4ccf9f45209ce705b48907402edffba8.jpg
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر دکتر بهرام خیری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
cache/resized/5ed64a09a9f142b1652e43047781d6d7.jpg
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر وحیدرضا میرابی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
cache/resized/97d85ed23d32b97b1d4a6229f2017e7b.jpg
به گزارش دبیرخانه دومین کنفرانس، دکتر فرهاد وارث عضو هیات علمی دانشگاه نور طوبی و عضو هیات موسس، هیات امنا، و معاونت فناوری و تولید دانشگاه نور طوبی به عضویت کمیته علمی و شورای سایت گذاری دومین ...
cache/resized/78c60a041e33ae34321790c4ee4619f5.jpg
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر محمد حقیقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
cache/resized/fd2fb865cdd00698c970578713f2fef6.jpg
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر منصور صمدی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
cache/resized/d86cdc49154408bfe8c1ba452ef4bc30.jpg
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر محمدرضا طبیبی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
کمیته علمی کنفرانس
cache/resized/43fb10b9155e21e6da345782206159d4.jpg
cache/resized/827eafc10ab70d809278b3d813cfc013.jpg
cache/resized/1b76dbdd21387896a39aa1bbeb4e4fec.jpg
cache/resized/d5bb8a38a88f35a2002725d982a83fbc.jpg
cache/resized/13334cd18735ce1b0fe02699c976a8e2.jpg
cache/resized/873b8e894aba54c71ed82d5d219d1b72.jpg
cache/resized/a95dd30e2896b1a9d5f6f708e451f5ab.jpg
cache/resized/a8248f2be96a938d4797c041c7a256ef.jpg
cache/resized/e8356d9373f4483ed1d4154fa5bd5a7d.jpg
cache/resized/0cf1909b85bb4fd0202f8968929c3efb.jpg
cache/resized/ec46a80cd4d9aa2d067d43b30539d848.jpg
cache/resized/ca0785869244f69fd12e76389d83c878.jpg
cache/resized/5def2aab35daeca1bfa30a7613f41a9a.jpg
cache/resized/06940da894b70c55549b5663e646f94b.jpg
cache/resized/09efc8712d5d102e3459892ee3a42dcf.jpg
cache/resized/87237f6d36fe70dd8a7fbb0781ed19ae.jpg
cache/resized/d0cff17533e7a6247e8caf9bd5c7e771.jpg
cache/resized/a060896c3940f0c0f60b5ef69c06d5ef.jpg
cache/resized/d143b0e6bb7724e0f1951cb101819f6a.jpg
cache/resized/c137c00d9d87a618b61d336619ffd230.jpg
cache/resized/ee7b1cc3ec83f9bb91cac85bcb5c127f.jpg
cache/resized/6d10dc25964e7e117d92c39a4f598ccf.jpg
cache/resized/9ce91be1ef5cd4ff4c9dcc55bed4a08c.jpg
cache/resized/d6853d70a108a2be38eea39534d592f4.jpg
cache/resized/4a57c4a845dac87919b3cf82e3f22a2e.jpg
cache/resized/24d7029ace944f1aec6522bb0827e1c9.jpg
cache/resized/1242fd51c50fee18f156fbaf15de94f7.jpg
cache/resized/4c495658f817d897649219aea7f34f39.jpg
cache/resized/ac722f36c2ad9f1a341a0627e48a0859.jpg
cache/resized/f0c326465b3813a099c633f3f3c34b17.jpg
cache/resized/eadf7dca85b94e24913be9866387d956.jpg
cache/resized/ece249d76fb46c663031b7c113f7ad6f.jpg
cache/resized/9f48bb083fe6f67c80416c48a8bd4d5f.jpg
cache/resized/bb41070dafe4205e51ff3312cc572f0f.jpg
cache/resized/646546ef11e365d3fe83f74381ddf868.jpg
cache/resized/60ebf6f39f7c19d7ab3bef5080055b7f.jpg
cache/resized/16fd34a70601eb2ad356d354dc32c02a.jpg
cache/resized/9627559839da8044176d2f3228d2c81d.jpg
cache/resized/81fc627577b2242b15124998161f4b4a.jpg
cache/resized/7c6c044e3ea579d0e6555a1c8837c590.jpg

حامیان معنوی، سازمان های حاکمیتی

حامیان علمی، دانشگاه ها و مراکز علمی

حامیان معنوی، انجمن ها و موسسات صنفی

حامیان علمی، انجمن ها و موسسات علمی

حـامـیان رســانه ای و فــرهنـگی

حـــامیـان مــالـی کــنفــرانـس

حامیان کنفرانس گذشته

دبیرخانه دائمی کنفرانس

 گروه بین المللی راهبران (مسئول تدوین استاندارد ملی برگزاری گردهمایی های ایران)

 آدرس: تهران، کوی نصر(گیشا)، خیابان نهم، پلاک ۳۲، واحد ۰۱

 کد پستی: 

 تلفکس: ۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸ - ۸۶۰۱۷۰۶۱ - ۸۶۰۱۷۰۶۵ - ۸۶۰۱۷۰۶۸

شماره حساب رسمی کنفرانس

 شماره حساب:    بانک ملت ۴۷۰۵۰۵۶۹۲۲

 شماره شبا:    IR   ۶۶۰۱ ۲۰۰۲ ۰۰۰۰ ۰۰۴۷ ۰۵۰۵ ۶۹۲۲

 به نام کنفرانس بین المللی استراتژی برند


..:: تمام حقوق متعلق به کنفرانس بین المللی استراتژی برند می باشد ::..

Powered by RAG Co.