اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها

برنامه زمانبندی کنفرانس اعلام شد.

برای دریافت برنامه روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

به گزارش دبیرخانه دومین کنفرانس استراتژی برند با توجه به تغییر برنامه کنفرانس ،افتتاحیه به سی دی ماه (۹۴/۱۰/۳۰) موکول شد، منتظر اخبار جدید دبیر خانه باشید

به گزارش دبیرخانه دومین کنفرانس کارگاه های دومین کنفرانس بین المللی استراتژی برند سه شنبه ۹۴/۱۰/۲۹ در سازمان مدیریت صنعتی برگزار خواهد شد.

مشاهده جزئیات

 

 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند موسسه متخصصین و نخبگان مدیریت شهری به عنوان حامی علمی - معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر محمد بلوریان تهرانی با عنوان «شبیه سازی مراحل خلق برند» برگزار میشود. علاقمندان میتوانند از طریق وبسایت کنفرنس استراتژی برند و یا شماره های دبیرخانه برای ثبت نام اقدام نمایند.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند خبرگزاری اقتصادی ایران به عنوان حامی رسانه‌ای به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند ماهنامه کارآفرین ناب به عنوان حامی رسانه‌ای به جمع حامیان کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی به عنوان حامی علمی - معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، کارگاه آموزشی استاد محمد حسین جبل عاملی با عنوان «مدیریت یکپارچه برند» روز 30 دی ماه 94 در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار میشود. علاقمندان میتوانند از طریق وبسایت کنفرنس استراتژی برند و یا شماره های دبیرخانه برای ثبت نام اقدام نمایند.
به گزارش دبیرخانه کنفرانس، کارگاه آموزشی دکتر آسوک کومار سوآمیناتان با عنوان «مدیریت ارتباط با مشتری و تجارب برند» (Customer Relationship Management and Brand Experience) روز 30 دی ماه 94 در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار میشود. علاقمندان میتوانند از طریق وبسایت کنفرنس استراتژی برند و یا شماره های دبیرخانه برای ثبت نام اقدام نمایند.
به گزارش دبیرخانه کنفرانس، کارگاه آموزشی جرج نجم با عنوان «برندها از منظر نگاه یک مصرف کننده» (Brands from a consumer perspective) روز 30 دی ماه 94 در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار میشود. علاقمندان میتوانند از طریق وبسایت کنفرنس استراتژی برند و یا شماره های دبیرخانه برای ثبت نام اقدام نمایند.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند پرادیو بازاریابی به عنوان حامی رسانه‌ای به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند پایگاه اینترنتی دنیای تبلیغات به عنوان حامی رسانه‌ای به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی به عنوان حامی معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات تهران به عنوان حامی علمی - معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان حامی علمی - معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان حامی علمی - معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
بنابر اعلام دبیرخانه کنفرانس، مهندس حسین مبینی، مدیرعامل گروه بین المللی راهبران به عنوان دبیر اجرایی کنفرانس معرفی شد.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان حامی علمی - معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر سید ابوالقاسم میرا عضو هیات علمی دانشگاه تهران به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دانشگاه الکترونیکی نور طوبی به عنوان حامی علمی - معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دومین کنفرانس، دکتر ابراهیم شیخ سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عضویت شورای سایت گذاری دومین کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان حامی معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به عنوان حامی معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند ماهنامه نسل برتر به عنوان حامی رسانه‌ای به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دومین کنفرانس، امیر محمد جواهریان عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن علمی بازرگانی ایران به عضویت شورای سایت گذاری دومین کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند، کارگاه آموزشی دکتر وحید ناصحی فربا موضوع برندسازی شخصی (Personal branding) در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ در سالن اجلاس کشورهای اسلامی دایر خواهد شد، اطلاعات تکمیلی متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران به عنوان حامی صنفی - معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان حامی علمی - معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند موسسه حقوقی معنا من با عنوان حامی نقره‌ای به جمع حامیان مالی کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند موسسه حقوقی وکیل من با عنوان حامی نقره‌ای به جمع حامیان مالی کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند پایگاه خبری گلونی به عنوان حامی رسانه‌ای به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند روزنامه نوآوران به عنوان حامی رسانه‌ای به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند ماهنامه آسمان شب به عنوان حامی رسانه‌ای به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند انجمن علمی سیستم های هوشمند ایران به عنوان حامی علمی - معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند انجمن اقصاد انرژی ایران به عنوان حامی علمی - معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دومین کنفرانس، دکتر محسن قاسمی دبیر کل انجمن حسابداران خبره ایران به عضویت شورای سایت گذاری دومین کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند موسسه مدیریت دانش به عنوان حامی علمی - معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران به عنوان حامی علمی - معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.

 به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند سازمان محیط زیست  به .عنوان حامی معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست

:به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند نتایج داوری مقالات به شرح زیراعلام گردید:

الف- مقالات پذیرفته شده جهت ارائه حضوری

1- الهه کریمی زاده، طیبه نیک رفتار با موضوع: شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر برندسازی غذاهای محلی

2- وحید رفعتی ، استاد وحید رضا میرآبی با موضوع: تاثیر تجربه ،تصویر،رضایت و اعتماد به برند بر ایجاد و فاداری به برند در میان مشتریان (مطالعه موردی شرکت امرسان)

3- مهدی  خیاطی، غلامرضا رحیمی با موضوع : بررسی تاثیر هویت برند بر ارزیابی و وفاداری مشتری (مطالعه موردی: فروشگاه های محصولات صنایع غذایی تکناز در سطح آذربایجان شرقی)

 

ب- مقالات پذیرفته شده جهت ارائه پوستری :

1-علی اکبر شاه حسینی، ساناز خالقی با موضوع: تحلیل تاثیر بازاریابی الکترونیکی برندهای {امید} و {حامی} بنیاد تعاون زندانیان در رضایت از زندگی مددجویان و خانواده آنان در شهرستان گرمسار

2-الهام الیاسی با موضوع: باز طراحی لوگو با حفظ وفاداری برند  در راستای هویت سازمانی

3-علی دارابی ، محمد رضا حجازی با موضوع: بررسی برند طیب در خوراکی ها از دیدگاه قرآن کریم و نقش آن در سلامت جسمی روانی و روحی

4- وجیهه جوانی با موضوع: بررسی مدل ارزش ویژه برند تیم های لیگ برتر فوتبال ایران

5- سامان راجی، بهاره چهاردولی با موضوع: الگوی بازگشت صنعت داروسازی از استراتژی برندسازی محصول محور به استراتژی برندسازی شرکتی؛ الزام یا اختیار

6- سید ابوالقاسم میرا، ساناز کریمی هریسی با موضوع: بررسی تبلیغات رسانه ای و غیر رسانه ای بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خرده فروشان

به گزارش دبیرخانه دائمی استراتژی برند شرکت سرمد ابرکوه  با عنوان حامی برنزی به جمع حامیان مالی کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند عصر توسعه  دو هفته نامه سراسری ایران به عنوان حامی رسانه ای به جمع حامیان پیوست

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن علمی بازرگانی ایران ، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند روزنامه فرصت امروز به عنوان حامی رسانه ای به جمع حامیان پیوست

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند پایگاه خبری افتانا  به عنوان حامی رسانه ای به جمع حامیان پیوست

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند  محمد بیطرفان رییس انجمن علمی فناوری چاپ ایران به عضویت شورای دومین دوره کنفرانس درآمد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برندماهنامه اجتماعی آموزشی فرهنگی خانه و زندگی به عنوان حامی رسانه ای به جمع حامیان پیوست

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند پایگاه خبری مستقل پارلمان ایران به عنوان حامی رسانه ای به جمع حامیان پیوست

 

 

 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند مجله راز به عنوان حامی رسانه ای به جمع حامیان پیوست

 

 

 

 

 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند پایگاه خبری صبای سلامت به عنوان حامی رسانه ای به جمع حامیان پیوست

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند شنوتو مرجع پادکست های صوتی به عنوان حامی رسانه ای به جمع حامیان پیوست.

.به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند ، با توجه به درخواست  دانش پژوهان و اساتید محترم ،تاریخ اصل دریافت مقاله تا 1394/10/07تمدید شد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر آسوک کومار سو آمیناتان رئیس و مدرس  دانشگاه مدیریت و مهندسی mahendra هندوستان در دومین کنفرانس استراتژی برند سخرانی خواهد کرد.

وی سال گذشته نیز  به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی و مدرسین کارگاه در اولین دوره کنفرانس حضور داشت.


 

 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند پژوهشگاه ارتباطات و فناورری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران ) به عنوان حامی معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند مهندس سید اسماعیل میرزاد مدير روابط عمومي پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) به عضویت شورای دومین دوره کنفرانس درآمد.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند با همایش به عنوان حامی رسانه ای به جمع حامیان پیوست

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس ها و همایش های ایران به عنوان حامی رسانه ای به جمع حامیان پیوست

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر محمد مراد بیات  مدیر عامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک (فابا) به عضویت شورای دومین دوره کنفرانس درآمد.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک (فابا)به عنوان حامی معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر محمد رضا کرباسی مدیر کل مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق های اسلامی و موسسه جهانی حلال به عضویت شورای  سیاست گذاری دومین دوره کنفرانس درآمد.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند موسسه جهانی حلال به عنوان حامی معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند مرکز تحقیقات و اتاق اسلامی (ایکریک) به عنوان حامی معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر علی سلیمانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران به عضویت شورای سیاست گذاری کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیر خانه دائمی کنفرانس استراتژی برند شرکت شهرکهای صنعتی تهران به جمع حامیان معنوی کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیر خانه دائمی کنفرانس استراتژی برند مهندس مصطفی آمره رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی (سهامی خاص )به عضویت شورای سیاست گذاری کنفرانس پیوست 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند شهرکهای صنعتی استان مرکزی به عنوان حامی معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به جمع حامیان معنوی پیوست 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران به عنوان حامی معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.

بنا به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس ،بانک کشاورزی با عنوان حامی نقره ای به جمع حامیان مالی کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور به عنوان حامی رسانه ای به جمع حامیان پیوست.

 
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند مهندس مجتبی راد ریاست روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت ، به عضویت شورای دومین کنفرانس درآمد.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان حامی معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه دائمی استراتژی برند سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به جمع حامیان  کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیر خانه دائمی کنفرانس استراتژی برند ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان حامی معنوی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس دکتر محمد رضا فرنقی زاد رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری ،به عضویت شورای دومین دوره کنفرانس درآمد

 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند، شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)، به عنوان حامی معنوی به  جمع حامیان کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند، شرکت ساختمانی آ- اس-پ (سهامی عام)، به عنوان حامی مالی ویژه به  جمع حامیان کنفرانس پیوست.

بنا بر گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس ، شرکت گلوکوزان با عنوان حامی برنزی به جمع حامیان مالی کنفرانس پیوست.

بنا بر گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند، شرکت بیسکویت گرجی (تاسیس ۱۳۴۰) به عنوان حامی برنزی به جمع حامیان مالی کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن علمی رنگ ایران، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

بنابر اعلام دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی استراتژی برند، امکان ثبت‌نام و ارسال چکیده مقالات مطابق محورهای زیر و مطابق زمانبندی موجود برای شرکت کنندگان در دومین کنفرانس فراهم می‌باشد.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن صنفی تولیدکنندگان فولاد ایران با حضور 20 شرکت تولیدکننده فولاد با هدف ساماندهي فرايند توليد فولاد كشور و حفظ توازن ونظم و فراهم كردن امكان بهره برداري بيشتر از سرمايه گذاري و توليد و همچنين استفاده و انتقال تجربيات علمي و عملي دست اندركاران و به هنگام نمودن آن براي نيل به اهداف قانوني توسعه در اينگونه موارد و دفاع از منافع مشروع اعضاء ، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن صنایع نساجی ایران، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با گردآوری فعالان بخش خصوصي صنعت پتروشيمي كشور براي شناخت دقيق و همه جانبه اقتصاد اين بخش و دستيابي به يك تعامل منطقي و همگرا با دولت اقدام به تاسيس تشكلي صنفي در قالب يك انجمن با خصوصیت مهم فراگیری نمودند، انجمن مذکور حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

 به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، میرزا بابا مطهری نژاد کارشناس ارشد ارتباطات و روابط عمومی، مدرس، مولف، عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته نمایندگی ها و دبیران انجمن روابط عمومی ایران، به عضویت شورای سیاست گذاری دومین دوره کنفرانس درآمد.  

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن ملی زنبورداران و تولیدکنندگان عسل ایران، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن صنفی واردکنندگان بذر اصلاح شده ایران، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن صنایع آبکاری ایران، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن تولیدکنندگان ماءالعشیر و مالت، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن مکانیک سنگ ایران به عنوان اولین و تنها تشکل فراگیر در صنعت سنگ با رویکرد ایجاد بستری مناسب برای ترویج فرهنگ جامع تشکل گرایی و در مجموع عضویت و حضور هرچه بیشتر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال با هدف صیانت از حقوق اعضاء، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس، با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی ایران به منظورساماندهی کلیه امور مربوط به تولید و صادرات و همچنین ايجاد هماهنگي ، وحدت رويه و انسجام در بين فعالين عرصه مذكور و افزايش سطح قدرت چانه زني اين صنف در بازارهاي داخلی و  خارجی و ارتقاء سطح كيفي محصولات تولیدی و با هدف مديريت مدني و صنفي در امر تولید و جلوگيري از افزايش كاذب قيمتها و حفظ توازن و نظم و فراهم كردن امكان بهره برداري بيشتر از سرمايه گذاري، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس، با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبهای آشامیدنی ایران، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس با پیوستن به  جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

 به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، با در نظر گرفتن اهمیت حضور صد ساله انجمنهاي تخصصي آهن و فولاد در كشورهاي صنعتي، انجمن آهن و فولاد ايران به عنوان يك انجمن علمي با هدف كمك به ارتقاء دانش در صنعت فولاد كشور و بهینه سازی ارتباط بين اساتيد، محققين و متخصصين صنعت فولاد، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس، با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس، با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن ملی طیور با رویکرد خدمات رسانی در قالب بازرگانی داخلی و خارجی فراورده های صنعت در شاخه های متفاوت ، ساماندهی تشکل های صنعت طیور و ایجاد تربیونی واحد حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس، با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، اتحاديه مالكان كشتي ايران به عنوان یکی از بزرگترین اتحادیه های مالکین شناورها در سطح منطقه با بيش از 100 عضو حقيقي وحقوقي و مالكيت بيش از 600 فروند كشتي ساحلي و اقيانوس پيما و انواع شناور خدماتي با تناژ ناخالص (GRT) بيش از8 ميليون تن،حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس، با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن روابط عمومی ایران، با رویکرد مساعدت به تداوم، گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی، توسعه مبانی نظری و تکنیکهای علمی روابط عمومی، ایجاد همفکری و همکاری بین واحدهای روابط عمومی، برگزاری منظم گردهمایی های مقطعی و فصلی اعضاء انجمن، تهیه بانک اطلاعاتی، آرشیو تخصصی و روشهای پیشرفته آماری، اشتغال زایی، ایجاد فرهنگ تقدم اهداف سازمانی نسبت به مقاصد شخصی، انعکاس واقعی اخبار و اطلاعات، اجرای برنامه های آموزشی، تحقیقی و تشکیل سمینارهای مختلف، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس، با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه، با هدف ساماندهي فعاليت هاي توليدي از طریق ایجاد وحدت رويه و انسجام ميان فعالين عرصه مذكور، افزايش سطح قدرت چانه زني اين صنف در بازارهاي بين المللي و نيز سازمان ها ونهادهاي دولتي و داخلي، ارتقاي سطح كيفي محصولات، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس ، با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. . 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن علمی مواد پرانرژی ایران با دیدگاه پژوهشی و تحقیقاتی، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس، با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن صنایع دام طیور و آبزیان، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس، با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن صنفی صاحبان اماکن و فروش عرضه فرآورده های نفتی سراسر کشور، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران(ستصا) که همزمان با شروع و توسعه ساخت تجهيزات صنعتي مورد عنايت صاحبان و مديران صنايع قرار گرفت و با استقبال و حمايت وزارت صنايع روبرو شد و هم اکنون ار انجمن های فعال در این حوزه می باشد، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس، با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن تولید کنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی، با هدف ساماندهی تولید، تجارت و واردات کالا و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و به عنوان یکی از تشکل های فعال اتاق بازرگانی ایران، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس، با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC با هدف حراست و پشتيباني از این صنعت و دفاع از حقوق مصرف كنندگان، با رویکرد برنامه ریزی و پیاده سازی اصول اجرایی در بازار برای کسب جایگاه شایسته، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس، با پیوستن به جمع حامیان معنوی کنفرانس اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی دومین کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن صنفی کارفرمایی سیلوداران ایران حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس، با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی دومین کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن شرکت های لیزینگ ایران حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس، با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اندیشه سامان دادن به امور مشترک واحد های خود تشکیل و در حال حاضر این انجمن دارای بیش از 500 عضو فعال در عرصه صنعت نفت می باشد که درصد عظیمی از تجهیزات این حوزه را تامین می نمایند، این انجمن حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس، با پیوستن به جمع حامیان معنوی کنفرانس اعلام کرد.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن سازندگان قطعات مجموعه ای خودرو، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس با پیوستن به جمع حامیان معنوی کنفرانس اعلام کرد. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن شرکت های نمایشگاهی بین المللی ایران، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس ، با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد.  

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، انجمن دارندگان نشان استاندارد با در نظر گرفتن لزوم نظارت بر حسن اجرای اصول مصوب سازمان استاندارد، با ایفای نقش حمایتی به عنوان بازوی توانمند اجرایی این سازمان و با احترام به افکار معتقد به استانداردسازی، حمایت خود را از دومین دوره کنفرانس، با پیوستن به جمع حامیان معنوی اعلام کرد.

به گزارش دبیرخانه کنفرانس بین المللی استراتژی برند، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با عنوان حامی برنزی به جمع حامیان مالی کنفرانس پیوست. 

 به گزارش دبیرخانه کنفرانس بین المللی استراتژی برند، شرکت سیمان خوزستان با عنوان حامی نقره ای به جمع حامیان مالی کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه کنفرانس بین المللی استراتژی برند، آژانس مسافرتی ژورک سعادت با عنوان حامی برنزی به جمع حامیان مالی کنفرانس پیوست. 

به گزارش دبیرخانه کنفرانس بین المللی استراتژی برند، گروهی تولیدی مانتو عاج با عنوان حامی برنزی به جمع حامیان مالی کنفرانس پیوست. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند و نظر به عملکرد موسسه تندیس مدیریت برتردر اولین دوره برگزاری، این موسسه با تدوین و پیاده سازی تمامی فعالیت ها و برنامه ریزی های علمی دومین دوره کنفرانس، به عنوان حامی علمی ویژه دومین دوره این رویداد، معرفی گردید. 

گروه بین المللی راهبران، طراح، مشاور و مجری انواع گردهمایی های ملی و بین المللی، مسئول تدوین استاندارد ملی برگزاری گردهمایی های ایران، مشاور کمیسیون انجمن های علمی کشور(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)،  بر خود وظیفه می داند تا ضمن حفظ ارزش ها و اهداف سال اول، دومین کنفرانس بین المللی استراتژی برند را با دقت و کیفیت بالاتری برگزار نماید. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند؛ خانم مهندس تمنا استاد محمد علی، مشاور حوزه تحقیقات در برند سازی و بازاریابی و عضو هیئت مدیره موسسه تندیس مدیریت برتر حامی علمی ویژه کنفرانس استراتژی برند به عنوان دبیر کارگاه ها و مورد کاوی‌های علمی معرفی گردید. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان با عنوان حامی نقره ای به جمع حامیان مالی دومین دوره کنفرانس پیوست. 

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند، شرکت بیمه تعاون با عنوان حامی نقره ای به جمع حامیان مالی دومین دوره کنفرانس پیوست. 

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند در راستای تعهد به قطعنامه سال اول با در نظر گرفتن اصول مشارکت و علمی بودن، در جهت تقویت و تسریع توسعه دانش برند در بدنه شرکت ها و سازمان های خصوصی و با نگرش ناشی از همراهی ارگان ها و سازمان های دولتی، بر خود وظیفه می‌داند تا ضمن حفظ ارزش ها و اهداف سال اول، دومین کنفرانس بین المللی استراتژی برند را با دقت و کیفیت بالاتری برای تکمیل اهداف و برنامه های آغاز شده از سال پیش در 29 و 30 دی ماه سال 1394 در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار نماید. 


..:: تمام حقوق متعلق به کنفرانس بین المللی استراتژی برند می باشد ::..

Powered by RAG Co.